You are here

Other Hospitals


List of Other Hospitals

Sl. No D.H.H Sl. No Other & Infectious Disease Hospital
1 Balasore 1 Sunahat Hosp
2 Bhadrak 2 AH Dhusuri
3 Purunabazar
4 R. N Eye Hosp.
3 Bolangir 5 GH, Tusura
6 Gambhari
4 Cuttack 7 Jaganathpur
8 Raisunguda
9 Tulasipur ZD
10 Dewan bazar ZD
11 Nuabazar ZD
12 Revenshaw Dispensary
13 ITI� Dispensary
14 Govt Press� Dis
15 High Court� Disp.
5 Deogarh 16 AHPalasama
6 Dhenkanal 17 Mahabir Road
18 Kankadahat hos
19 Bhapur hosp
20 Meramunduli
7 Gajapati 21 Nuagada
8 Ganjam 22 Berhempur ZD
9 Jajpur 23 Gopalpur Hos
24 GH rambhadevi
25 Chandikhola Accident Unit
10 Jharsuguda 26 GH Belpahar
11 Kalahandi 27 Ranmal Hosp.
28 Risida Hosp.
12 Kandhamal 29 GH Gadapur
30 GH Balandapara
31 GH Belgarh
32 GH Kotagarh
13 Kendrapara 33 RN Rath Hosp.
14 Keonjhar 34 Hadagarh hosp
35 Hatadihi hosp
36 UkhundaHosp.
37 Dumuria Hosp.
38 Sirigida hosp
39 Kaliahata hosp
15 Khurda 40 Bhingarpur Hosp.
41 Bhusandapur
42 Nuabata hosp
43 Olasing hosp
16 Capital Hospita 44 CHANDRASEKHAR PUR DISP
45 IRC VILLAGE DISP.
46 TBMAC JHARPADA
47 ZONAL DISP. UNIT IX
48 ZONAL DISP. BARAMUNDA
49 ZONAL DISP. DUMUDUMA
50 ZONAL DISP. KALPANA
51 ZONAL DISP. SAHEEDNAGAR
52 ZONAL DISP. SATYA NAGAR
53 ZONAL DISP. SECRETARIATE
54 ZONAL DISP. UNIT III
55 ZONAL DISP. IX (FLAT)
56 ZONAL DISP. UNIT VIII
57 ZONAL DISP. Assembly
58 Sisubhaban Dispensary
17 Malkangiri 59 MV-19
60 BP PHC Hosp,orkel
61 MV - 79
18 Mayurbhanj 62 Manitri Hosp.
63 Baisinga hosp
64 Morada
65 Kuamara
19 NawaraPur 66 GH Umarkot
20 Puri 67 Balanga Hosp.
68 KDMM
69 Balipat
70 Chandan Hazuri Paed. Hosp
71 Kakatpur Hosp.
21 Rayagada 72 GH Putasingh
73 GH Ambadola
22 Sonepur 74 GH Mahadev Pali
75 GH Charbuta
23 Sundargarh 76 Belaimunda Hosp.
77 DAV MAC,Rkl
78 Banki Bazar
79 Suruda Hosp.
indiagov dialgov odisha gov in govt edespatch


Location Map

Imp Links

Contact us